کلیدواژه‌ها = رضاشاه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-198

10.22111/jhr.2018.4254

علیرضا ابطحی؛ علی نادریان فر؛ سهیلا ترابی فارسانی


3. نقش بلدیّه در کنترل بازار در دورة پهلوی اول

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2017.2971

مرتضی ابراهیمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


4. بررسی جایگاه سیاست یکپارچه‌سازی فرهنگی در تمرکزگرایی دولت رضا‌شاه

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-136

10.22111/jhr.2016.2539

مهدی صلاح؛ معصومه یاراحمدی


5. بازتاب سیاست عشایری رضاشاه در اشعار و سروده‌های بومی بویراحمد

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-146

10.22111/jhr.2014.2047

حمید حاجیان پور؛ کشواد سیاهپور