کلیدواژه‌ها = خسرو انوشیروان
تعداد مقالات: 2
1. اصلاحات نظامی خسرو انوشیروان و پیامدهای آن

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-142

10.22111/jhr.2015.2507

علی اصغر میرزایی


2. جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-52

10.22111/jhr.2015.2503

محمدتقی ایمان‌پور؛ زهرا کائید