موضوعات = تاریخ اسلام
تعداد مقالات: 20
1. تأثیر عوامل سیاسی‌اجتماعی بر رکود و انحطاط اقتصادی ایران در دورۀ افغان‌ها (1135‌ـ‌1142 هـ‌.‌ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.22111/jhr.2021.39291.3196

سمیه خانی پور؛ فهیمه شکیبا


6. تبیین و بررسی لشکرکشی‌های‌ تنبیهی ایلخانان بر ضد حکام محلی؛ مطالعه موردی حکومت محلی لُر بزرگ

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 263-284

10.22111/jhr.2020.35601.2912

حسین هاشم زاده درچه عابدی؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سید علیرضا ابطحی


7. تبیین زمینه‌ها و علل شکل‌گیری و تداوم مذهب اباضیه در عمان

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-80

10.22111/jhr.2020.34959.2852

مصطفی پیرمرادیان؛ فرشته بوسعیدی؛ زهرا حسین هاشمی


8. رسالة تذکرة الأئمة؛ ویژگی‌ها و چالش‌های کتابشناسی پیرامون آن

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 137-156

10.22111/jhr.2020.34197.2776

هادی صالحی زاده؛ ابراهیم نوئی؛ عباس احمدوند


11. نقش عالمان شیعه مهاجر ایرانی در گسترش معارف شیعی دکن (مطالعه موردی دوره عادل‌شاهیان و نظام‌شاهیان)

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 271-304

10.22111/jhr.2020.33602.2737

سیدهاشم موسوی؛ محمد علی چلونگر؛ علی اکبر عباسی


12. زمینه‌های اقتصادی جنبش‌های اجتماعی در طلیطله عصر امویان

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-72

10.22111/jhr.2020.32050.2654

محمدامین زرگر؛ فاطمه جان احمدی؛ محمدرضا حافظ نیا


13. عوامل مؤثر بر توسعه ی اقتصاد شهری اصفهان در دوره صفویه

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 163-184

10.22111/jhr.2020.27817.2484

داراب ظفریان؛ ناصر جدیدی؛ سهیلا ترابی فارسانی


14. بررسی و سنجش ماهیت شیعی امامی رخداد حرّه واقم

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-28

10.22111/jhr.2018.15479.1827

محسن ادیب بهروز؛ محمدرضا بارانی


15. جمعیت اخوان‌الصفا و اندیشه رواداری اسلامی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-134

10.22111/jhr.2019.4966

رمضان محمدی؛ محمد باقر خزائیلی


16. عمران شهری و توجه به محیط زیست در برنامه های توسعه اجتماعی برمکیان

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 197-212

10.22111/jhr.2019.30724.2605

سید احسان صادقیان دهکردی؛ شهرام یوسفی فر


17. بررسی اندیشه‌های عبدالجلیل قزوینی در تبیین مفهوم وحدت و همگرایی عصر سلجوقی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-60

10.22111/jhr.2019.23415.2241

طلعت ده پهلوان؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان