موضوعات = تاریخ اسلام
واکاوی موانع تشکیل حکومت زیدیه توسط ابوالفتح دیلمی(م.۴۴۴ق) در یمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43840.3466

محمدتقی سازندگی


بحرانهای سیاسی شام در قرن ششم با تأکید بر نقش اسماعیلیان نزاری به رهبری راشدالدین سنان - اصلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43372.3438

سمیه کورش عبادی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


واکاوی منازعات اهل حدیث با امامیه در مقوله‌ی «جامعه سازی»

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 23-52

10.22111/jhr.2022.41179.3317

ایوب امرائی؛ احمد فلاح زاده؛ مریم نظربیگی


تفکر عثمانیه و انگیزه‌های احمد بن حنبل در ارائه گفتمان تربیع

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 75-107

10.22111/jhr.2022.40705.3291

مسعود بهرامیان؛ مهدی صلاح؛ احمد فلاح زاده


شناخت مکاتب فکری، مذهبی و سیاسی در سراوان قرون معاصر

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 244-266

10.22111/jhr.2022.39486.3220

مهدی خلیلی؛ محمد علی علیزاده


تأثیر اصلاحات اقتصادی الحاکم بامرالله بر کاهش پیامدهای بحران مستنصریه

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 426-456

10.22111/jhr.2022.42356.3384

وجیهه گل مکانی؛ فاطمه جان احمدی؛ عباس برومند اعلم


جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب‌های مسلمان در فتح ایران

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 75-101

10.22111/jhr.2021.37458.3075

زهرا جهان؛ محمد تقی ایمانپور؛ جواد عباسی؛ حسین مفتخری


تبیین و بررسی لشکرکشی‌های‌ تنبیهی ایلخانان بر ضد حکام محلی؛ مطالعه موردی حکومت محلی لُر بزرگ

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 263-284

10.22111/jhr.2020.35601.2912

حسین هاشم زاده درچه عابدی؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سید علیرضا ابطحی


تبیین زمینه‌ها و علل شکل‌گیری و تداوم مذهب اباضیه در عمان

دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 53-80

10.22111/jhr.2020.34959.2852

مصطفی پیرمرادیان؛ فرشته بوسعیدی؛ زهرا حسین هاشمی


رسالة تذکرة الأئمة؛ ویژگی‌ها و چالش‌های کتابشناسی پیرامون آن

دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 137-156

10.22111/jhr.2020.34197.2776

هادی صالحی زاده؛ ابراهیم نوئی؛ عباس احمدوند


زمینه‌های اقتصادی جنبش‌های اجتماعی در طلیطله عصر امویان

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 51-72

10.22111/jhr.2020.32050.2654

محمدامین زرگر؛ فاطمه جان احمدی؛ محمدرضا حافظ نیا


عوامل مؤثر بر توسعه ی اقتصاد شهری اصفهان در دوره صفویه

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 163-184

10.22111/jhr.2020.27817.2484

داراب ظفریان؛ ناصر جدیدی؛ سهیلا ترابی فارسانی


بررسی و سنجش ماهیت شیعی امامی رخداد حرّه واقم

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 1-28

10.22111/jhr.2018.15479.1827

محسن ادیب بهروز؛ محمدرضا بارانی