موضوعات = تاریخ ایران دوره اسلامی
تعداد مقالات: 53
1. سفرنامهها و فرآیندهای تاثیرگذار بر چگونگی اعمال قدرت در دوره‌ی استقرار صفویان، از شاه اسماعیل تا روی کار آمدن شاه عباس (996-907 هـ- ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2021.36529.2990

مجتبی ذهابی؛ فریدون اله یاری؛ علی اکبر کجباف


2. برنامه ها و منابع آموزشی مدارس عصر صفوی بر اساس سفرنامه های سیّاحان اروپایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.22111/jhr.2021.37919.3101

موسی الرضا بخشی استاد


3. اندیشه و عمل سیاسی شیخ‌حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.22111/jhr.2021.38917.3171

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور؛ محمد جعفر عوضی


4. مسأله ی جانشینی و مشروعیت و بنیان های نظری آن در عهد سلجوقیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22111/jhr.2022.40039.3253

روشنک نمازی؛ حسین مفتخری؛ میرهادی حسینی


5. بررسی تمرکزگرایی مذهبی مبتنی بر نیکواعتقادی و بازخورد آن در مدارس نظامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.22111/jhr.2022.37037.3037

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری


6. تعارضات درون ساختاری و کارکردی در نظام دیوانسالاری دولت سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22111/jhr.2022.38957.3173

ناصر صدقی


7. رهیافتی نو به الگوی حکمرانی شاه عباس اول؛ زمینه ها و نمودها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.22111/jhr.2022.41644.3340

حسن الهیاری


8. بررسی ساختار و عملکرد ساخلوی سیستان در دورۀ رضاشاه با تکیه بر اسناد

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1401

10.22111/jhr.2021.34602.2814

سارا سرحدی؛ سید علیرضا ابطحی؛ علی اکبر جعفری


9. خصوصیات اجتماعی عالمان در دوره صفویه (907 ق-1135 ق)

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1401

10.22111/jhr.2021.38172.3114

مهدی دهقانی


11. نگرشی بر تعامل / تقارب تشیع و تصوف در ایران قرن هشتم هجری

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1401

10.22111/jhr.2021.38362.3125

سیدهاشم موسوی؛ نصرالله پور محمدی املشی


15. تحلیل تاریخی عوامل موثر بر رشد موقعیت سمیرم علیا در نیمه دوم عصر صفوی (1006-1135‍‍ ه‍)

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 22-46

10.22111/jhr.2021.37094.3040

حسن الهیاری؛ پژمان افخمی عمله قشقایی


16. جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب‌های مسلمان در فتح ایران

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 75-101

10.22111/jhr.2021.37458.3075

زهرا جهان؛ محمد تقی ایمانپور؛ جواد عباسی؛ حسین مفتخری


17. شیوه های نبرد در دوره نادر شاه افشار

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 161-186

10.22111/jhr.2021.35880.2936

فرزاد خوش آب؛ سهم الدین خزائی؛ تقی اصغری


19. چگونگی تعاملات دوسویه آل مظفر و اهل تصوف

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 434-460

10.22111/jhr.2021.37485.3076

جمشید نوروزی؛ مژگان صادقی فرد


20. دیوان انشاء و بازآفرینی ادبیات اداری در دوره ایلخانان

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 461-488

10.22111/jhr.2021.37029.3035

تکتم یارمحمدی؛ هوشنگ خسروبیگی


21. نقش منازعات مذهبی در تضعیف اقتصادی پیشه وران بغداد در قرون چهارم و پنجم ه.ق

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 187-206

10.22111/jhr.2020.34853.2854

کامران حمانی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی


22. بررسی سیر تطور بدن نمادین سلطان در نظام پادشاهی ایران

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 207-230

10.22111/jhr.2020.31166.2618

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه حمیدی


25. تأثیر سیاست‌های حمایتی امرای تیموری بر موقعیت بازاریان و اقتصاد شهری

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-52

10.22111/jhr.2019.22537.2185

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اله یاری