موضوعات = تاریخ ایران دوره اسلامی
نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری در دوره احمد شاه قاجار ( 1304-1288 ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22111/jhr.2023.43576.3450

فرشید نوروزی؛ هوشنگ خسرو بیگی؛ نظام علی دهنوی؛ علی رضا علی صوفی


مسأله ی جانشینی و مشروعیت و بنیان های نظری آن در عهد سلجوقیان

دوره 17، شماره 32، اردیبهشت 1402

10.22111/jhr.2022.40039.3253

روشنک نمازی؛ حسین مفتخری؛ میرهادی حسینی


تحلیل رونق و تضعیف طریقت نقشبندیه در ماوراءالنهر و خراسان دوره تیموریان (از نظر تبارشناسی فوکو)

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 134-158

10.22111/jhr.2022.39170.3188

علی پرورش رامکی؛ صالح پرگاری؛ کاظم میقانی؛ شهرام یوسفی فر


مناسبات علمی ایران دوره ایلخانی با دیگر ملل و مناطق

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 267-297

10.22111/jhr.2022.35766.2928

امیر دهقان نژاد؛ فضل الله فولادی؛ محسن رحمتی


تبیین جایگاه و کارکرد منصب نقیب در دوره‌ آل بویه

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 324-347

10.22111/jhr.2022.42253.3379

سید محمدرحیم ربانی زاده؛ مریم نصری دشت ارژندی


بررسی تمرکزگرایی مذهبی مبتنی بر نیکو اعتقادی و بازخورد آن در مدارس نظامیه

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 348-375

10.22111/jhr.2022.37037.3037

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری


اندیشه و عمل سیاسی شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 486-510

10.22111/jhr.2021.38917.3171

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور؛ محمد جعفر عوضی


بررسی ساختار و عملکرد ساخلوی سیستان در دورۀ رضاشاه با تکیه بر اسناد

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 236-264

10.22111/jhr.2021.34602.2814

سارا سرحدی؛ سید علیرضا ابطحی؛ علی اکبر جعفری


نگرشی بر تعامل / تقارب تشیع و تصوف در ایران قرن هشتم هجری

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 472-504

10.22111/jhr.2021.38362.3125

سیدهاشم موسوی؛ نصرالله پور محمدی املشی


جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب‌های مسلمان در فتح ایران

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 75-101

10.22111/jhr.2021.37458.3075

زهرا جهان؛ محمد تقی ایمانپور؛ جواد عباسی؛ حسین مفتخری


شیوه های نبرد در دوره نادر شاه افشار

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 161-186

10.22111/jhr.2021.35880.2936

فرزاد خوش آب؛ سهم الدین خزائی؛ تقی اصغری