موضوعات = تاریخ ایران دوره اسلامی
نقش مسجد در نشر معارف شیعی در جامعه عصر صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22111/jhr.2023.41783.3350

جهانبخش ثواقب


نقش دربار سلاطین محلی قلمرو شرقی خلافت عباسی در گسترش تنجیم(دوران میانه اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22111/jhr.2023.43915.3471

فاطمه زرگری


رویکرد همگرایانه و واگرایانه ایلات کرمانشاهان در مواجهه با شاه ‌عباس اول (با تکیه بر ایل کلهر و زنگنه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22111/jhr.2024.45731.3569

فریبرز ویسی قلعه گلینه؛ محسن بهرام نژاد؛ باقرعلی عادلفر


بازآفرینی فضایل شاهی سیاستنامه خواجه نظام الملک در آثار تاریخ‌نویسان عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22111/jhr.2024.45293.3550

حمیدرضا آریان‌فر


مسأله ی جانشینی و مشروعیت و بنیان های نظری آن در عهد سلجوقیان

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 353-382

10.22111/jhr.2022.40039.3253

روشنک نمازی؛ حسین مفتخری؛ میرهادی حسینی


نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری در دوره احمد شاه قاجار ( 1304-1288 ش)

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 383-407

10.22111/jhr.2023.43576.3450

فرشید نوروزی؛ هوشنگ خسرو بیگی؛ نظام علی دهنوی؛ علی رضا علی صوفی


تحلیل رونق و تضعیف طریقت نقشبندیه در ماوراءالنهر و خراسان دوره تیموریان (از نظر تبارشناسی فوکو)

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 134-158

10.22111/jhr.2022.39170.3188

علی پرورش رامکی؛ صالح پرگاری؛ کاظم میقانی؛ شهرام یوسفی فر


مناسبات علمی ایران دوره ایلخانی با دیگر ملل و مناطق

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 267-297

10.22111/jhr.2022.35766.2928

امیر دهقان نژاد؛ فضل الله فولادی؛ محسن رحمتی


تبیین جایگاه و کارکرد منصب نقیب در دوره‌ آل بویه

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 324-347

10.22111/jhr.2022.42253.3379

سید محمدرحیم ربانی زاده؛ مریم نصری دشت ارژندی


بررسی تمرکزگرایی مذهبی مبتنی بر نیکو اعتقادی و بازخورد آن در مدارس نظامیه

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 348-375

10.22111/jhr.2022.37037.3037

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری


اندیشه و عمل سیاسی شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 486-510

10.22111/jhr.2021.38917.3171

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور؛ محمد جعفر عوضی


بررسی ساختار و عملکرد ساخلوی سیستان در دورۀ رضاشاه با تکیه بر اسناد

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 236-264

10.22111/jhr.2021.34602.2814

سارا سرحدی؛ سید علیرضا ابطحی؛ علی اکبر جعفری