موضوعات = تاریخ ایران
تبیین و تحلیل جایگاه زنان نژادۀ دربار بر نگاره کندها و سکه های بهرام دوم ساسانی(276-293م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2023.45578.3562

پروین داوری؛ محمود رضا کوه کن؛ اسماعیل سنگاری


چرایی توجه مخالفان و موافقان نهضت ملی نفت به ایل بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43611.3453

محمد مهدی روشنفکر؛ رضا معینی رودبالی


اهداف اصلی ساسانیان در اجرای سیاست کوچ اقوامِ مغلوبه و اسیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43718.3457

حمید کاویانی پویا


دگرگونی‌ نیروهای سیاسی و تداوم سلطنت در عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.44401.3510

سید محمدوهاب نازاریان


ظهور و افول حکمرانی ملوک هرموز در خلیج‌فارس

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 203-224

10.22111/jhr.2022.36153.2964

غلامرضا زعیمی؛ محمدامیر شیخ نوری؛ مهری ادریسی آریمی؛ احمد بازماندگان خمیری


شناسایی و مقایسه بودجه فرهنگی و عمرانی «دفعه صرف» در عصر قاجار

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 25-48

10.22111/jhr.2021.39325.3198

حسین احمدی رهبریان؛ مقصودعلی صادقی گندمانی


ساسانیان در دربار خاندان لیان (502 – 557 م.)

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 102-130

10.22111/jhr.2021.37215.3047

حمیدرضا پاشازانوس


تبیین و تحلیل سازوکار شکل گیری شهر‌سازی در شاهنشاهی ساسانی(224-651م.)

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 187-213

10.22111/jhr.2021.36448.2982

روح اله خسروی نژاد؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ اسماعیل سنگاری


بازاندیشی در منابع؛ تحلیل انتقادی روایات یونانی از مرگ کوروش دوم

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 298-324

10.22111/jhr.2021.37410.3069

اسماعیل سنگاری؛ میلاد حیدری؛ جواد چوپانیان


دریای مکران در اسناد و منابع تاریخی

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 1-18

10.22111/jhr.2020.26589.2416

محسن ابوالقاسمی؛ سامان مصفا؛ سید احمد رضا قائم مقامی؛ فرح زاهدی


نقد روایت انگلیسی از خلیج‌فارس

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 113-138

10.22111/jhr.2021.36459.2984

عباس رضایی؛ قباد منصوربخت


اندیشه سیاسی نهفته در سنگ‌نبشته هخامنشی DNb و تطبیق آن با آرای افلاطون و ارسطو

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 165-186

10.22111/jhr.2020.34663.2820

علیرضا سلیمان زاده؛ پرویز حسین طلایی؛ عظیم شه بخش


بررسی سیر تطور بدن نمادین سلطان در نظام پادشاهی ایران

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 207-230

10.22111/jhr.2020.31166.2618

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه حمیدی


منابع آگاهی دیپلماتیک در ایران دوره قاجار

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 93-114

10.22111/jhr.2020.32397.2670

صباح خسروی زاده؛ نصرالله پور محمدی املشی؛ حجت فلاح توتکار


نقش راه ابریشم در تبادل فرهنگی و تجاری ایران و چین در دورۀ ساسانی

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 91-111

10.22111/jhr.2019.10129.1469

حکمت الله ریاحی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


تحلیل نظریه وحدت هگل و سیاست قومی در سلسله ساسانی

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 235-256

10.22111/jhr.2019.5380

ضیاء خزاعی؛ محمد فرهادی