موضوعات = جغرافیای تاریخی
واکاوی نحوه مواجهه قبیله‌ کلب با اسلام براساس تعلقات ژئوپلیتیکی

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 152-180

10.22111/jhr.2022.37114.3041

میثم حبیبی کیان؛ مهران اسماعیلی؛ ستار عودی


کاربست روش ابن خلدون در نقد اخبار بلاذری درباره فتوح قتیبه بن مسلم باهلی در ماوراءالنهر

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 113-135

10.22111/jhr.2021.38553.3140

مهین امیر شاهکرمی؛ اصغر منتظر القائم؛ مصطفی پیرمردیان


نصرت آباد اسپی دربند سیستان

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 1-21

10.22111/jhr.2021.35303.2886

مریم ابراهیمی


بنیان دهستان و مکان یابی آن براساس متون تاریخی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 29-46

10.22111/jhr.2019.31700.2634

هاشم آقاجانی الیزه؛ طهمورث مهرابی


نقش ترکیه در تعیین مرزهای خاوری ایران

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 212-230

10.22111/jhr.2019.24598.2301

مهدی لکزی؛ اسدالله اطهری مریان