موضوعات = تاریخ معاصر ایران
چالش های حقوقی جایگاه اقلیت های دینی درادوار پنج گانه مجلس شورای ملی؛ ازانکارتا به رسمیت شناخته شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.45723.3566

عاطفه حرآبادی فراهانی؛ سیمین فصیحی


تحلیل محتوای قرارنامه مابین ایران و انگلیس در باب ترک عمل برده فروشی" در منطقه خلیج فارس(11 ربیع الثانی 1299 /2مارس 1882 .م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2021.34079.2765

حمید حاجیان پور؛ علی بحرانی پور؛ سیده زهرا زارعی


رشد شهرنشینی درفرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس ( بوشهر)(1340-1355‌ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2023.42403.3388

زینب قنبری نژاد؛ حبیب الله سعیدی نیا؛ حمید اسدپور


سایه بحران جهانی رکود بزرگ ۱۹۲۹ بر قرارداد نفتی 1312/1933 (علیه ملی‌گرایی روش شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2024.45845.3574

ربابه معتقدی


واکاوی علل و زمینه‌های مشکلات معیشتی مردم آذربایجان طی سال‌های 1309 تا 1312ش بر اساس اسناد هیئت تفتیشیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2024.46810.3622

پروین کارگر؛ علی رسولی؛ حمید اسدپور؛ محمد منصوری مقدم


بررسی مواضع قدرت های خارجی(روسیه و انگلیس) در مواجهه با جنبش مشروطه ایران و اندیشه مشروطه خواهی افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2024.46842.3625

محمد شریف ادیب ابراهیمی؛ عباس سرافرازی؛ مهدی صلاح


خوانشی نو از سیر تاریخی روند مبارزه با مالاریا در قالب برنامه‌های‌ توسعه (1327ـ1356ش)

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 324-352

10.22111/jhr.2021.38167.3112

کیمیا کشتی آراء؛ علی اکبر جعفری؛ مرتضی نورائی


واکاوی زمینه ها و انگیزه های موثر در تاسیس سازمان زنان ایران

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 184-208

10.22111/jhr.2022.41395.3328

فهیمه حسن پور؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ نصرالله پور محمدی املشی


نوسازی نظام آموزشی ناظر به مدارس و معلمان و بازتاب آن در مذاکرات و مصوبات مجلس اول مشروطه

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 1-24

10.22111/jhr.2021.36923.3027

احمد ابوحمزه؛ علیرضا ملایی توانی؛ پروین ترکمنی آذر؛ شهرام یوسفی فر


بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب بر سکه‌های دوره قاجاریه

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 73-112

10.22111/jhr.2021.38006.3108

سیاوش امرایی؛ جهانبخش ثواقب؛ سهم الدین خزایی؛ شهاب شهیدانی


بررسی عملکرد جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان(1320-1309 ه.ش.)

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 207-235

10.22111/jhr.2021.37808.3096

سمیه السادات سجادی جزی؛ مرتضی نورائی؛ علی اکبر جعفری


مسأله تاریخی هیرمند و راهکارهای کاهش چالشهای ناشی از آن

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 293-320

10.22111/jhr.2021.37269.3053

علی شکری؛ حسین مفتخری؛ میرهادی حسینی


اصلاحات اداری در ایران: بررسی موردی تأسیس مؤسسه علوم اداری دانشگاه تهران

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 370-400

10.22111/jhr.2021.39180.3189

غلامرضا عزیزی؛ عمادالدین فیاضی؛ علی اکبر خدری زاده


ملی گرایی و جنبش زنان در ایران (1285- 1342 ه.ش)

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 214-239

10.22111/jhr.2020.35273.2882

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی