موضوعات = تاریخ معاصر ایران
تعداد مقالات: 16
1. ملی گرایی و جنبش زنان در ایران (1285- 1342 ه.ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.35273.2882

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی


2. بررسی نقش نوپاتریمونیالیسم بر کژکارکردی نهادهای مدرن در دوره پهلوی مطالعه موردی: ارتش و دیوانسالاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.36091.2961

مهدی لکزی؛ حجت الله درویش پور؛ اسدالله اطهری؛ مرتضی محمودی


3. نوسازی نظام آموزشی ناظر به مدارس و معلمان و تجلی آن درمذاکرات و مصوبات مجلس اول مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.36923.3027

احمد ابوحمزه


4. تحلیل محتوای قرارنامه مابین ایران و انگلیس در باب ترک عمل برده روشی" در منطقه خلیج فارس(11 ربیع الثانی 1299 /2مارس 1882 .م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.34079.2765

علی بحرانی پور؛ حمید حاجیان پور؛ سیده زهرا زارعی


5. مناسبات شیخ خزعل با والی پشتکوه و ایل بیرانوند در رویارویی با حکومت مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.36501.2986

اسماعیل سپهوند؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ مهدی صلاح


6. احداث خط آهن نوشکی به دزداب توسط انگلستان

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 157-178

10.22111/jhr.2020.34531.2808

عبداله صفرزایی


7. مشروطیت، آزادی‌خواهی و ستیز با استبداد در اندیشۀ دهخدا

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-30

10.22111/jhr.2020.32754.2693

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


8. فعالیت های فرهنگی وآموزشی زرتشتیان در دورۀ رضا شاه

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 81-106

10.22111/jhr.2020.25223.2347

مسعود دادبخش؛ حسین مفتخری


9. بررسی تطبیقی آزادی فرد و قدرت دولت در اندیشه سیاسی آیت‌الله نائینی و شیخ فضل‌الله نوری

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

10.22111/jhr.2020.34155.2772

ولی اله اسفندیار؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ عبدالرحمن حسنی فر؛ محمدسالار کسرایی


10. کرمانشاه در گفتمان شرق‌شناسی: تحلیلی پسااستعماری

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 223-244

10.22111/jhr.2020.34159.2773

زهرا کرانی؛ قدرت احمدیان؛ سیاوش قلی پور


12. تأثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

10.22111/jhr.2019.23598.2251

جهانبخش ثواقب؛ فاطمه رحمانی؛ پرستو مظفری


14. تجددخواهی در اندیشه محمدباقر میرزا خسروی کرمانشاهی (تجدد، ادب و سیاست)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-210

10.22111/jhr.2019.16153.1865

مهدی صلاح؛ سجاد دادفر؛ روح اله بهرامی


16. شرق ایران در جنگ جهانی دوم: عبور مهاجرین لهستانی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-152

10.22111/jhr.2019.4510

معصومه صاحبکاران؛ مسعود مرادی