موضوعات = تاریخ معاصر ایران
خوانشی نو از سیر تاریخی روند مبارزه با مالاریا در قالب برنامه های توسعه (1327ـ1356ش/1948ـ1967م)

دوره 17، شماره 32، اردیبهشت 1402

10.22111/jhr.2021.38167.3112

کیمیا کشتی آراء؛ علی اکبر جعفری؛ مرتضی نورائی


فراز و فرود سلسله های پادشاهی در ایران در مراحل شش‌گانه «مطالعه موردی سلسله قاجار»

دوره 17، شماره 32، اردیبهشت 1402

10.22111/jhr.2022.42770.3402

علی رضا بیابان نورد سروستانی؛ کرامت اله راسخ


واکاوی زمینه ها و انگیزه های موثر در تاسیس سازمان زنان ایران

دوره 16، شماره 31، آبان 1401، صفحه 127-157

10.22111/jhr.2022.41395.3328

فهیمه حسن پور؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ نصرالله پور محمدی املشی


نوسازی نظام آموزشی ناظر به مدارس و معلمان و بازتاب آن در مذاکرات و مصوبات مجلس اول مشروطه

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 1-24

10.22111/jhr.2021.36923.3027

احمد ابوحمزه؛ علیرضا ملایی توانی؛ پروین ترکمنی آذر؛ شهرام یوسفی فر


بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب بر سکه‌های دوره قاجاریه

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 73-112

10.22111/jhr.2021.38006.3108

سیاوش امرایی؛ جهانبخش ثواقب؛ سهم الدین خزایی؛ شهاب شهیدانی


بررسی عملکرد جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان(1320-1309 ه.ش.)

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 207-235

10.22111/jhr.2021.37808.3096

سمیه السادات سجادی جزی؛ مرتضی نورائی؛ علی اکبر جعفری


مسأله تاریخی هیرمند و راهکارهای کاهش چالشهای ناشی از آن

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 293-320

10.22111/jhr.2021.37269.3053

علی شکری؛ حسین مفتخری؛ میرهادی حسینی


اصلاحات اداری در ایران: بررسی موردی تأسیس مؤسسه علوم اداری دانشگاه تهران

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 370-400

10.22111/jhr.2021.39180.3189

غلامرضا عزیزی؛ عمادالدین فیاضی؛ علی اکبر خدری زاده


ملی گرایی و جنبش زنان در ایران (1285- 1342 ه.ش)

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 214-239

10.22111/jhr.2020.35273.2882

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی


چالش های برگزاری انتخابات مجلس اول شورای ملی

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 354-379

10.22111/jhr.2021.37701.3087

حسن شجاعی دیوکلایی؛ محمد امین خدابنده


بررسی نقش نوپاتریمونیالیسم بر کژکارکردی نهادهای مدرن در دوره پهلوی مطالعه موردی: ارتش و دیوانسالاری

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 407-433

10.22111/jhr.2021.36091.2961

مهدی لکزی؛ حجت الله درویش پور؛ اسدالله اطهری؛ مرتضی محمودی


مناسبات شیخ‌خزعل با والی پشتکوه و ایل بیرانوند در رویارویی با حکومت مرکزی

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 139-164

10.22111/jhr.2020.36501.2986

اسماعیل سپهوند؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ مهدی صلاح


مشروطیت، آزادی‌خواهی و ستیز با استبداد در اندیشۀ دهخدا

دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 1-30

10.22111/jhr.2020.32754.2693

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


فعالیت های فرهنگی وآموزشی زرتشتیان در دورۀ رضا شاه

دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 81-106

10.22111/jhr.2020.25223.2347

مسعود دادبخش؛ حسین مفتخری