دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد

علمی و پژوهشی

بازآفرینی فضایل شاهی سیاستنامه خواجه نظام الملک در آثار تاریخ‌نویسان عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22111/jhr.2024.45293.3550

حمیدرضا آریان‌فر


نقش مسجد در نشر معارف شیعی در جامعه عصر صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.41783.3350

جهانبخش ثواقب


چالش های حقوقی جایگاه اقلیت های دینی درادوار پنج گانه مجلس شورای ملی؛ ازانکارتا به رسمیت شناخته شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.45723.3566

عاطفه حرآبادی فراهانی؛ سیمین فصیحی


مقاله پژوهشی

تحلیل محتوای قرارنامه مابین ایران و انگلیس در باب ترک عمل برده فروشی" در منطقه خلیج فارس(11 ربیع الثانی 1299 /2مارس 1882 .م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2021.34079.2765

حمید حاجیان پور؛ علی بحرانی پور؛ سیده زهرا زارعی


علمی و پژوهشی

تبیین و تحلیل جایگاه زنان نژادۀ دربار بر نگاره کندها و سکه های بهرام دوم ساسانی(276-293م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2023.45578.3562

پروین داوری؛ محمود رضا کوه کن؛ اسماعیل سنگاری


نقش دربار سلاطین محلی قلمرو شرقی خلافت عباسی در گسترش تنجیم(دوران میانه اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43915.3471

فاطمه زرگری


چرایی توجه مخالفان و موافقان نهضت ملی نفت به ایل بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43611.3453

محمد مهدی روشنفکر؛ رضا معینی رودبالی


واکاوی موانع تشکیل حکومت زیدیه توسط ابوالفتح دیلمی(م.۴۴۴ق) در یمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43840.3466

محمدتقی سازندگی


بازنمایی هژمونی در سیاست‌مذهبی کریم‌خان زند، بر مبنای آرای گرامشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2024.47760.3665

قاسم فتاحی؛ مهدی جمالی فر؛ عبدالله فرهی؛ عثمان یوسفی


رشد شهرنشینی درفرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس ( بوشهر)(1340-1355‌ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2023.42403.3388

زینب قنبری نژاد؛ حبیب الله سعیدی نیا؛ حمید اسدپور


اهداف اصلی ساسانیان در اجرای سیاست کوچ اقوامِ مغلوبه و اسیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43718.3457

حمید کاویانی پویا


بحرانهای سیاسی شام در قرن ششم با تأکید بر نقش اسماعیلیان نزاری به رهبری راشدالدین سنان - اصلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43372.3438

سمیه کورش عبادی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


سایه بحران جهانی رکود بزرگ ۱۹۲۹ بر قرارداد نفتی 1312/1933 (علیه ملی‌گرایی روش شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2024.45845.3574

ربابه معتقدی


مقاله پژوهشی

دگرگونی‌ نیروهای سیاسی و تداوم سلطنت در عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.44401.3510

سید محمدوهاب نازاریان


علمی و پژوهشی

رویکرد همگرایانه و واگرایانه ایلات کرمانشاهان در مواجهه با شاه ‌عباس اول (با تکیه بر ایل کلهر و زنگنه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2024.45731.3569

فریبرز ویسی قلعه گلینه؛ محسن بهرام نژاد؛ باقرعلی عادلفر


واکاوی علل و زمینه‌های مشکلات معیشتی مردم آذربایجان طی سال‌های 1309 تا 1312ش بر اساس اسناد هیئت تفتیشیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2024.46810.3622

پروین کارگر؛ علی رسولی؛ حمید اسدپور؛ محمد منصوری مقدم


نقش سامانیان در تجارت برده در خراسان و ماوراءالنهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2024.46894.3627

محمد تقی ایمان پور؛ حسن رمضان پور؛ جواد عباسی


بررسی مواضع قدرت های خارجی(روسیه و انگلیس) در مواجهه با جنبش مشروطه ایران و اندیشه مشروطه خواهی افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2024.46842.3625

محمد شریف ادیب ابراهیمی؛ عباس سرافرازی؛ مهدی صلاح