دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد

مقاله پژوهشی

1. تأثیر گفتمان بصری در تداوم و تقویت قرائت های تحریفی از واقعه کربلا (مطالعه موردی: تصویرسازی محاربه قاسم بن الحسن(ع) در مراثی دوره قاجار، اثر میرزا علی قلی خویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22111/jhr.2020.35590.2909

مصطفی لعل شاطری؛ هادی وکیلی؛ علی ناظمیان فرد


2. نقش منازعات مذهبی در تضعیف اقتصادی پیشه وران بغداد در قرون چهارم و پنجم ه.ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22111/jhr.2020.34853.2854

کامران حمانی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی


3. بررسی سیر تطور بدن نمادین سلطان در نظام پادشاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.31166.2618

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه حمیدی


4. اندیشه سیاسی نهفته در سنگ‌نبشته هخامنشی DNb و تطبیق آن با آرای افلاطون و ارسطو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.34663.2820

علیرضا سلیمان زاده؛ پرویز حسین طلایی؛ عظیم شه بخش


5. کارکرد دینی و اجتماعی آتش و آتشکده در فرهنگ ایران باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.4077.1080

علی یزدانی راد


6. ملی گرایی و جنبش زنان در ایران (1285- 1342 ه.ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.35273.2882

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی


7. تبیین و بررسی لشکرکشی‌های‌ تنبیهی ایلخانان بر ضد حکام محلی؛ مطالعه موردی حکومت محلی لُر بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.35601.2912

حسین هاشم زاده درچه عابدی؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سید علیرضا ابطحی


8. سیر تطور نظام تبلیغ، تعلیم و تربیت اباضیه شمال آفریقا در عصر ظهور و عصر کتمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.35887.2938

رضا دشتی


9. دریای مکران در منابع تاریخی و اسناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.26589.2416

محسن ابوالقاسمی؛ سامان مصفا؛ سید احمد رضا قائم مقامی؛ فرح زاهدی


10. مناسبات شیخ خزعل با والی پشتکوه و ایل بیرانوند در رویارویی با حکومت مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.36501.2986

اسماعیل سپهوند؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ مهدی صلاح


11. هویت سازی ناموفق: ایران و قضیه ترکمانان در دوره قاجاریه (1344-1210ق/1795-1925م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2021.35862.2934

مرتضی دانشیار


13. سفرنامهها و فرآیندهای تاثیرگذار بر چگونگی اعمال قدرت در دوره‌ی استقرار صفویان، از شاه اسماعیل تا روی کار آمدن شاه عباس (996-907 هـ- ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2021.36529.2990

مجتبی ذهابی؛ فریدون اله یاری؛ علی اکبر کجباف


14. مناسبات طریقت مولویه با حکومت عثمانی‌ از دوره مصطفی اول تا پایان دوره عثمانی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2021.35080.2862

معصومه درسار


15. تبیین علل جنبش های دوره عباسی با تمرکز بر جنبش های سنباد و المقنع (با تاکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2020.33708.2741

محمد آزغ؛ فریدون اله یاری؛ علی اکبر کجباف


16. جنگاوران دیلمی واسطه انتقال سنت های سپاهیگری ساسانیان به پهنه جهان اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1399

10.22111/jhr.2021.36685.3003

غلامرضا شهریان؛ محمود سید


17. گستره ی ژئوپولیتیکی رقابت های ایران ساسانی با روم شرقی و تاثیر آن بر مرزها و مسیرهای تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1399

10.22111/jhr.2021.35163.2871

علی یگانه؛ احمد کامرانی فر؛ محمدرضا قلیزاده


18. بررسی جایگاه مولفه‌های هویت‌بخش و مشروعیت‌ساز بر پایه سنت‌های ایرانی و اسلامی در اندیشه کمال‌الدین‌عبدالرزاق سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.37134.3044

اکبر چهری؛ مسلم سلیمانی یان؛ سیاوش یاری


19. نقد روایت انگلیسی از خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.36459.2984

عباس رضایی


مقاله پژوهشی

21. بازاندیشی در منابع؛ تحلیل انتقادی روایات یونانی از مرگ کوروش دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.37410.3069

اسماعیل سنگاری؛ میلاد حیدری؛ جواد چوپانیان


22. تحلیل محتوای قرارنامه مابین ایران و انگلیس در باب ترک عمل برده روشی" در منطقه خلیج فارس(11 ربیع الثانی 1299 /2مارس 1882 .م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.34079.2765

علی بحرانی پور؛ حمید حاجیان پور؛ سیده زهرا زارعی


علمی و پژوهشی

23. نوسازی نظام آموزشی ناظر به مدارس و معلمان و تجلی آن درمذاکرات و مصوبات مجلس اول مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.36923.3027

احمد ابوحمزه


24. ساسانیان در دربار خاندان لیان (502 – 557 م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.37215.3047

حمیدرضا پاشازانوس


25. بررسی نقش نوپاتریمونیالیسم بر کژکارکردی نهادهای مدرن در دوره پهلوی مطالعه موردی: ارتش و دیوانسالاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.36091.2961

مهدی لکزی؛ حجت الله درویش پور؛ اسدالله اطهری؛ مرتضی محمودی


مقاله پژوهشی

26. شیوه های نبرد در دوره نادر شاه افشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

10.22111/jhr.2021.35880.2936

سهم الدین خزائی؛ فرزاد خوش آب؛ تقی اصغری


علمی و پژوهشی

27. تبیین و تحلیل سازوکار شکل گیری شهر‌سازی در شاهنشاهی ساسانی(224-651م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1400

10.22111/jhr.2021.36448.2982

روح اله خسروی نژاد؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ اسماعیل سنگاری


مقاله پژوهشی

28. بررسی ساختار و عملکرد ساخلوی سیستان در دورۀ رضاشاه با تکیه بر اسناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22111/jhr.2021.34602.2814

سارا سرحدی؛ سید علیرضا ابطحی؛ علی اکبر جعفری