دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد

مقاله پژوهشی

1. تأثیر گفتمان بصری در تداوم و تقویت قرائت های تحریفی از واقعه کربلا (مطالعه موردی: تصویرسازی محاربه قاسم بن الحسن(ع) در مراثی دوره قاجار، اثر میرزا علی قلی خویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22111/jhr.2020.35590.2909

مصطفی لعل شاطری؛ هادی وکیلی؛ علی ناظمیان فرد


2. نقش منازعات مذهبی در تضعیف اقتصادی پیشه وران بغداد در قرون چهارم و پنجم ه.ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22111/jhr.2020.34853.2854

کامران حمانی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی


3. بررسی سیر تطور بدن نمادین سلطان در نظام پادشاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.31166.2618

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه حمیدی


4. اندیشه سیاسی نهفته در سنگ‌نبشته هخامنشی DNb و تطبیق آن با آرای افلاطون و ارسطو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.34663.2820

علیرضا سلیمان زاده؛ پرویز حسین طلایی؛ عظیم شه بخش


5. کارکرد دینی و اجتماعی آتش و آتشکده در فرهنگ ایران باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.4077.1080

علی یزدانی راد


6. ملی گرایی و جنبش زنان در ایران (1285- 1342 ه.ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.35273.2882

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی


7. تبیین و بررسی لشکرکشی‌های‌ تنبیهی ایلخانان بر ضد حکام محلی؛ مطالعه موردی حکومت محلی لُر بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.35601.2912

حسین هاشم زاده درچه عابدی؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سید علیرضا ابطحی


8. سیر تطور نظام تبلیغ، تعلیم و تربیت اباضیه شمال آفریقا در عصر ظهور و عصر کتمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.35887.2938

رضا دشتی


9. دریای مکران در منابع تاریخی و اسناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.26589.2416

محسن ابوالقاسمی؛ سامان مصفا؛ سید احمد رضا قائم مقامی؛ فرح زاهدی


10. مناسبات شیخ خزعل با والی پشتکوه و ایل بیرانوند در رویارویی با حکومت مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22111/jhr.2020.36501.2986

اسماعیل سپهوند؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ مهدی صلاح


11. هویت سازی ناموفق: ایران و قضیه ترکمانان در دوره قاجاریه (1344-1210ق/1795-1925م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2021.35862.2934

مرتضی دانشیار


12. زمینه‌ها و انگیزه‌های گفتمان تربیع در اندیشه احمد بن حنبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2021.36258.2971

مسعود بهرامیان؛ مهدی صلاح؛ احمد فلاح زاده


13. سفرنامهها و فرآیندهای تاثیرگذار بر چگونگی اعمال قدرت در دوره‌ی استقرار صفویان، از شاه اسماعیل تا روی کار آمدن شاه عباس (996-907 هـ- ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2021.36529.2990

مجتبی ذهابی؛ فریدون اله یاری؛ علی اکبر کجباف


14. مناسبات طریقت مولویه با حکومت عثمانی‌ از دوره مصطفی اول تا پایان دوره عثمانی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2021.35080.2862

معصومه درسار


15. تبیین علل جنبش های دوره عباسی با تمرکز بر جنبش های سنباد و المقنع (با تاکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2020.33708.2741

محمد آزغ؛ فریدون اله یاری؛ علی اکبر کجباف