دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد

مقاله پژوهشی

1. سفرنامهها و فرآیندهای تاثیرگذار بر چگونگی اعمال قدرت در دوره‌ی استقرار صفویان، از شاه اسماعیل تا روی کار آمدن شاه عباس (996-907 هـ- ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22111/jhr.2021.36529.2990

مجتبی ذهابی؛ فریدون اله یاری؛ علی اکبر کجباف


2. تاملی بر رویکرد انتقادی احسان طبری به باستان گرایی حکومت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.22111/jhr.2021.39645.3223

شهناز حجتی نجف ابادی


3. برنامه ها و منابع آموزشی مدارس عصر صفوی بر اساس سفرنامه های سیّاحان اروپایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.22111/jhr.2021.37919.3101

موسی الرضا بخشی استاد


4. اندیشه و عمل سیاسی شیخ‌حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.22111/jhr.2021.38917.3171

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور؛ محمد جعفر عوضی


5. تأثیر عوامل سیاسی‌اجتماعی بر رکود و انحطاط اقتصادی ایران در دورۀ افغان‌ها (1135‌ـ‌1142 هـ‌.‌ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.22111/jhr.2021.39291.3196

سمیه خانی پور؛ فهیمه شکیبا


علمی و پژوهشی

6. مسأله ی جانشینی و مشروعیت و بنیان های نظری آن در عهد سلجوقیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22111/jhr.2022.40039.3253

روشنک نمازی؛ حسین مفتخری؛ میرهادی حسینی


7. بررسی تمرکزگرایی مذهبی مبتنی بر نیکواعتقادی و بازخورد آن در مدارس نظامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.22111/jhr.2022.37037.3037

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری


8. واکاوی زمینه ها و انگیزه های موثر در تاسیس سازمان زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1400

10.22111/jhr.2022.41395.3328

فهیمه حسن پور؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ نصرالله پور محمدی املشی


9. تعارضات درون ساختاری و کارکردی در نظام دیوانسالاری دولت سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22111/jhr.2022.38957.3173

ناصر صدقی


مقاله پژوهشی

10. تفکر عثمانیه و نقش ابن حنبل در گفتمان تربیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22111/jhr.2021.36258.2971

مسعود بهرامیان؛ مهدی صلاح؛ احمد فلاح زاده


علمی و پژوهشی

11. نقش مؤسسه انتشارات فرانکلین در تمرکزگرایی چاپ کتب درسی ابتدایی در ایران دوره پهلوی در خلال سال‌های 1357-1336ش.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22111/jhr.2022.41054.3310

میثم امانی


12. موقعیت ژئو استراتژیک کرمانشاهان در جدال میان مدعیان قدرت در ایران بعد از مرگ نادرشاه (از سال 1160هـ ق تا 1176 هـ ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22111/jhr.2022.36723.3010

فریبرز ویسی قلعه گلینه؛ نصرالله پورمحمدی املشی


13. رهیافتی نو به الگوی حکمرانی شاه عباس اول؛ زمینه ها و نمودها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.22111/jhr.2022.41644.3340

حسن الهیاری


14. مناسبات علمی ایران دوره ایلخانی با دیگر ملل و مناطق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22111/jhr.2022.35766.2928

امیر دهقان نژاد؛ فضل الله فولادی؛ محسن رحمتی


15. تفکر عثمانیه و انگیزه‌های احمد بن حنبل در ارائه گفتمان تربیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22111/jhr.2022.40705.3291

مهدی صلاح؛ مسعود بهرامیان؛ احمد فلاح زاده


16. مطالعه تاریخی مکاتب فکری مذهبی و سیاسی در سراوان قرون معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22111/jhr.2022.39486.3220

مهدی خلیلی؛ محمد علی علیزاده