دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد

علمی و پژوهشی

بحرانهای سیاسی شام در قرن ششم با تأکید بر نقش اسماعیلیان نزاری به رهبری راشدالدین سنان - اصلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

10.22111/jhr.2023.43372.3438

سمیه کورش عبادی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


نقش مسجد در نشر معارف شیعی در جامعه عصر صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22111/jhr.2023.41783.3350

جهانبخش ثواقب


اهداف اصلی ساسانیان در اجرای سیاست کوچ اقوامِ مغلوبه و اسیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22111/jhr.2023.43718.3457

حمید کاویانی پویا


واکاوی موانع تشکیل حکومت زیدیه توسط ابوالفتح دیلمی(م.۴۴۴ق) در یمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22111/jhr.2023.43840.3466

محمدتقی سازندگی


نقش دربار سلاطین محلی قلمرو شرقی خلافت عباسی در گسترش تنجیم(دوران میانه اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22111/jhr.2023.43915.3471

فاطمه زرگری


چالش های حقوقی جایگاه اقلیت های دینی درادوار پنج گانه مجلس شورای ملی؛ ازانکارتا به رسمیت شناخته شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22111/jhr.2023.45723.3566

عاطفه حرآبادی فراهانی؛ سیمین فصیحی


چرایی توجه مخالفان و موافقان نهضت ملی نفت به ایل بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22111/jhr.2023.43611.3453

محمد مهدی روشنفکر؛ رضا معینی رودبالی


مقاله پژوهشی

دگرگونی‌ نیروهای سیاسی و تداوم سلطنت در عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22111/jhr.2023.44401.3510

سید محمدوهاب نازاریان