دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد

علمی و پژوهشی

نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری در دوره احمد شاه قاجار ( 1304-1288 ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22111/jhr.2023.43576.3450

فرشید نوروزی؛ هوشنگ خسرو بیگی؛ نظام علی دهنوی؛ علی رضا علی صوفی


مهاجرت کارگران ایرانی به جنوب قفقاز و وضعیت زندگی آن‌ها در آستانه سده بیستم میلادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22111/jhr.2023.44519.3521

عمریه احداوا؛ قباد منصوربخت؛ کریم شگرف