ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد
دهقانان ایرانی در روند گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1391، صفحه 1-16

10.22111/jhr.2012.1455

عباسعلی آذرنیوشه؛ کورش صالحی


تکوین هویت ایرانی در تاریخ¬نگاری عهد ساسانی

دوره 7، شماره 12، فروردین 1392، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2013.1463

فریدون الهیاری؛ محسن مرسلپور؛ حسین شیرمحمدی


قرامطه بحرین مسأله امامت

دوره 7، شماره 13، تیر 1392، صفحه 1-16

10.22111/jhr.2013.1593

فاطمه جان احمدی؛ رضا دشتی


سیر تحول نساجی در دورة قاجار با تأکید بر نقش یزد

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2015.2501

سید علی رضا ابطحی؛ سید منصور سید منصور امامی میبدی


نقش بلدیّه در کنترل بازار در دورة پهلوی اول

دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2017.2971

مرتضی ابراهیمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


بررسی و سنجش ماهیت شیعی امامی رخداد حرّه واقم

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 1-28

10.22111/jhr.2018.15479.1827

محسن ادیب بهروز؛ محمدرضا بارانی


بررسی تطبیقی آزادی فرد و قدرت دولت در اندیشه سیاسی آیت‌الله نائینی و شیخ فضل‌الله نوری

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 1-18

10.22111/jhr.2020.34155.2772

ولی اله اسفندیار؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ عبدالرحمن حسنی فر؛ محمدسالار کسرایی


مشروطیت، آزادی‌خواهی و ستیز با استبداد در اندیشۀ دهخدا

دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 1-30

10.22111/jhr.2020.32754.2693

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


دریای مکران در اسناد و منابع تاریخی

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 1-18

10.22111/jhr.2020.26589.2416

محسن ابوالقاسمی؛ سامان مصفا؛ سید احمد رضا قائم مقامی؛ فرح زاهدی


نوسازی نظام آموزشی ناظر به مدارس و معلمان و بازتاب آن در مذاکرات و مصوبات مجلس اول مشروطه

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 1-24

10.22111/jhr.2021.36923.3027

احمد ابوحمزه؛ علیرضا ملایی توانی؛ پروین ترکمنی آذر؛ شهرام یوسفی فر


نصرت آباد اسپی دربند سیستان

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 1-21

10.22111/jhr.2021.35303.2886

مریم ابراهیمی


تأثیر فرهنگ بر زیبایی‌شناسی در تاریخ هنرهای صناعی ایران

دوره 11، شماره 20، شهریور 1396، صفحه 13-30

10.22111/jhr.2018.3688

سارا رستخیز،؛ عفت السادات افضل طوسی،