ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد
نهضت توسعه نهادهای آموزشی در دوره تیموری و نقش سلاطین و خواتین در پیشبرد آن

دوره 9، شماره 17، مهر 1394، صفحه 19-46

10.22111/jhr.2016.2535

فریدون الهیاری؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ معصومه گودرزی


تأثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی)

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 19-39

10.22111/jhr.2019.23598.2251

جهانبخش ثواقب؛ فاطمه رحمانی؛ پرستو مظفری


گونهشناسی جای‌نام‌ها در جغرافیای تاریخی ایران

دوره 7، شماره 12، فروردین 1392، صفحه 21-50

10.22111/jhr.2013.1464

حسن باستانی راد؛ دلآرا مردوخی


بررسی جایگاه خلاصه ‌التواریخ در تاریخ‌نگاری صفویه

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 21-36

10.22111/jhr.2015.2502

مهری ادریسی؛ شهین فارابی


شهر زُباره و استقلال قطر

دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 21-30

10.22111/jhr.2017.2972

عباس احمدوند


واکاوی منازعات اهل حدیث با امامیه در مقوله‌ی «جامعه سازی»

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 23-52

10.22111/jhr.2022.41179.3317

ایوب امرائی؛ احمد فلاح زاده؛ مریم نظربیگی


شناسایی و مقایسه بودجه فرهنگی و عمرانی «دفعه صرف» در عصر قاجار

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 25-48

10.22111/jhr.2021.39325.3198

حسین احمدی رهبریان؛ مقصودعلی صادقی گندمانی


بنیان دهستان و مکان یابی آن براساس متون تاریخی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 29-46

10.22111/jhr.2019.31700.2634

هاشم آقاجانی الیزه؛ طهمورث مهرابی


ویژگی ها و شاخصه های نظام آموزشی امام صادق(ع)

دوره 6، شماره 10، فروردین 1391، صفحه 31-50

10.22111/jhr.2012.1374

فاطمه جان احمدی؛ مهدی نیک آفرین آلانق


تأثیر سیاست‌های حمایتی امرای تیموری بر موقعیت بازاریان و اقتصاد شهری

دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 31-52

10.22111/jhr.2019.22537.2185

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اله یاری


نقش مسجد در نشر معارف شیعی در جامعه عصر صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.41783.3350

جهانبخش ثواقب


بازیابی فرهنگ ایران باستان در دورةآلِ بویه: مشروعیت سیاسی حکومت

دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 31-50

10.22111/jhr.2017.2973

محمد تقی ایمانپور؛ علی یحیایی؛ زهرا جهان


پیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه

دوره 7، شماره 13، تیر 1392، صفحه 37-56

10.22111/jhr.2013.1595

حسن زندیه؛ علی اکبر جعفری؛ سیدمرتضی حسینی شاه‏ترابی