ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد
روابط پارسیان هند با زرتشتیان یزد در عهد ناصری

دوره 8، شماره 14، فروردین 1393، صفحه 37-66

10.22111/jhr.2014.1972

علی اکبر تشکری بافقی


جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 37-52

10.22111/jhr.2015.2503

محمدتقی ایمان‌پور؛ زهرا کائید


پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان


بررسی اندیشه‌های عبدالجلیل قزوینی در تبیین مفهوم وحدت و همگرایی عصر سلجوقی

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 41-60

10.22111/jhr.2019.23415.2241

طلعت ده پهلوان؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


ریشه‌های جنبش پارتیان

دوره 6، شماره 10، فروردین 1391، صفحه 51-68

10.22111/jhr.2012.1375

عظیم شه بخش؛ بیات ستاریان


بررسی و نقد تاریخ نگاری محلی اصفهان از آغاز تا سده هفتم هجری

دوره 7، شماره 12، فروردین 1392، صفحه 51-72

10.22111/jhr.2013.1465

محمدعلی چلونگر؛ امیر آغایلی


زمینه‌های اقتصادی جنبش‌های اجتماعی در طلیطله عصر امویان

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 51-72

10.22111/jhr.2020.32050.2654

محمدامین زرگر؛ فاطمه جان احمدی؛ محمدرضا حافظ نیا


تبیین زمینه‌ها و علل شکل‌گیری و تداوم مذهب اباضیه در عمان

دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 53-80

10.22111/jhr.2020.34959.2852

مصطفی پیرمرادیان؛ فرشته بوسعیدی؛ زهرا حسین هاشمی


چالش های حقوقی جایگاه اقلیت های دینی درادوار پنج گانه مجلس شورای ملی؛ ازانکارتا به رسمیت شناخته شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.45723.3566

عاطفه حرآبادی فراهانی؛ سیمین فصیحی


پیدایش آیین یارسان و دوره‌های تجلی در این آیین

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 53-76

10.22111/jhr.2015.2504

محمد حاجی تقی؛ محمد رضا زاده صفری؛ معصومه هادی


تبیین حکومت خوانین بختیاری در کرمان و بلوچستان (1342-1330 ق)

دوره 12، شماره 22، اردیبهشت 1397، صفحه 57-88

10.22111/jhr.2018.4249

رضا صحت منش؛ محمدمهدی مرادی خلج