ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد
حمله به روم در تخیلات فاتحانه¬ سلطان محمود غزنوی

دوره 7، شماره 12، فروردین 1392، صفحه 107-126

10.22111/jhr.2013.1468

سیّد ابوالقاسم فروزانی


ردپای هویت بلوچ در زنگبار

دوره 11، شماره 20، شهریور 1396، صفحه 109-128

10.22111/jhr.2018.3692

امیر بهرام عرب احمدی،


شاه اسماعیل، اُمرای کُرد و از دست رفتن دیاربکر از ایران

دوره 12، شماره 22، اردیبهشت 1397، صفحه 109-132

10.22111/jhr.2018.4251

یزدان فرخی؛ آرش امین پور


تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن

دوره 6، شماره 10، فروردین 1391، صفحه 111-136

10.22111/jhr.2012.1378

علی اکبر کجباف؛ محسن مومنی


تبیین موقعیت ناهمگون هنرمندان و صنعت‌گران در جامعه عصر تیموریان

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 111-134

10.22111/jhr.2016.2801

معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور جوشقانی؛ فریدون الهیاری،


نقد روایت انگلیسی از خلیج‌فارس

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 113-138

10.22111/jhr.2021.36459.2984

عباس رضایی؛ قباد منصوربخت


تحلیل رونق و تضعیف طریقت نقشبندیه در ماوراءالنهر و خراسان دوره تیموریان (از نظر تبارشناسی فوکو)

دوره 16، شماره 31، دی 1401، صفحه 134-158

10.22111/jhr.2022.39170.3188

علی پرورش رامکی؛ صالح پرگاری؛ کاظم میقانی؛ شهرام یوسفی فر


رسالة تذکرة الأئمة؛ ویژگی‌ها و چالش‌های کتابشناسی پیرامون آن

دوره 14، شماره 27، آبان 1399، صفحه 137-156

10.22111/jhr.2020.34197.2776

هادی صالحی زاده؛ ابراهیم نوئی؛ عباس احمدوند


نقش دربار سلاطین محلی قلمرو شرقی خلافت عباسی در گسترش تنجیم(دوران میانه اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43915.3471

فاطمه زرگری


طیب بن آمر شخصیتی تاریخی یا اساطیری؟

دوره 7، شماره 13، تیر 1392، صفحه 105-124

10.22111/jhr.2013.1599

عبدالله ناصری طاهری؛ مهدی انصاری


اصلاحات نظامی خسرو انوشیروان و پیامدهای آن

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 123-142

10.22111/jhr.2015.2507

علی اصغر میرزایی


جمعیت اخوان‌الصفا و اندیشه رواداری اسلامی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 125-134

10.22111/jhr.2019.4966

رمضان محمدی؛ محمد باقر خزائیلی


سیاست در نظر ایرانیان عصر صفوی

دوره 7، شماره 12، فروردین 1392، صفحه 127-152

10.22111/jhr.2013.1469

علیرضا کریمی


شرق ایران در جنگ جهانی دوم: عبور مهاجرین لهستانی

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 127-152

10.22111/jhr.2019.4510

معصومه صاحبکاران؛ مسعود مرادی