ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد
رویکرد روزنامۀ اختر به توسعۀ علمی و پیشرفت و عقب‌ماندگی

دوره 11، شماره 20، شهریور 1396، صفحه 129-150

10.22111/jhr.2018.3693

عباس قدیمی قیداری،؛ بیژن پروان،


رهیافت‌های هویت سرزمینی و دینی در کتاب تاریخ سیستان

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 131-157

10.22111/jhr.2019.29347.2584

ام البنین شهریاری؛ نعمت الله صفری فروشانی


ساز وکار ورود، صعود، نزول و خروج ایل قاجار در منحنی قدرت سیاسی

دوره 6، شماره 10، فروردین 1391، صفحه 137-154

10.22111/jhr.2012.1379

قباد منصوربخت؛ محمدمحمود هاشمی


مناسبات شیخ‌خزعل با والی پشتکوه و ایل بیرانوند در رویارویی با حکومت مرکزی

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 139-164

10.22111/jhr.2020.36501.2986

اسماعیل سپهوند؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ مهدی صلاح


نخستین شهریاران ساسانی و مسأله به تخت نشینی نرسی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1393، صفحه 141-160

10.22111/jhr.2014.1976

حمید کاویانی پویا،


واکاوی نحوه مواجهه قبیله‌ کلب با اسلام براساس تعلقات ژئوپلیتیکی

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 152-180

10.22111/jhr.2022.37114.3041

میثم حبیبی کیان؛ مهران اسماعیلی؛ ستار عودی


شیوه های نبرد در دوره نادر شاه افشار

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 161-186

10.22111/jhr.2021.35880.2936

فرزاد خوش آب؛ سهم الدین خزائی؛ تقی اصغری


چرایی توجه مخالفان و موافقان نهضت ملی نفت به ایل بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.43611.3453

محمد مهدی روشنفکر؛ رضا معینی رودبالی


معتصم و سیاست انتقال پایتخت

دوره 6، شماره 11، شهریور 1391، صفحه 121-139

10.22111/jhr.2012.1462

علی ناظمیان فرد


کامیابی معتضد در مدیریت بحران مالی خلافت عباسی

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 143-154

10.22111/jhr.2015.2508

علی ناظمیان فرد؛ یاسمین حاتم الابراهیمی


ستیز و سازش اشرافیت ایرانی با شهریاران در عصر ساسانی

دوره 8، شماره 15، مهر 1393، صفحه 147-170

10.22111/jhr.2014.2048

سید محمدرحیم ربانی زاده؛ لطف الله لطفی


عوامل مؤثر بر تعاملات اقوام گیل و دیلم با علویان در طبرستان

دوره 11، شماره 20، شهریور 1396، صفحه 151-170

10.22111/jhr.2018.3694

عباس ماهیگیر آبکنار،؛ اللهیار خلعتبری،؛ عباس پناهی،