ضمن شادباش به همه عزیزانی که مقاله اشان به این بخش راه یافته بدینوسیله اعلام می دارد اصل مقاله پس از تایید نهایی صفحه آرایی و عرضه خواهد شد
تجددخواهی در اندیشه محمدباقر میرزا خسروی کرمانشاهی (تجدد، ادب و سیاست)

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 179-210

10.22111/jhr.2019.16153.1865

مهدی صلاح؛ سجاد دادفر؛ روح اله بهرامی


نقش خاندان نوبخت در پیوند بخشیدن به اندیشه ایرانی و شیعی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 181-198

10.22111/jhr.2016.2805

نجم الدین گیلانی؛ علی اکبر کجباف؛ سید اصغر محمودآبادی


بررسی علل پراکندگی جغرافیایی زرتشتیانِ ایران در قرون اولیه اسلامی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 185-206

10.22111/jhr.2018.4031

سید ابوالقاسم فروزانی؛ اکبر حکیمی پور


قلعه شاهدژ؛ پیشرو در اصول دفاع غیرعامل دوره اسماعیلیان در خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 185-206

10.22111/jhr.2020.31457.2627

سامان فرزین؛ مجتبی جانفدا؛ حسین کوهستانی؛ محمد امین حاجی زاده


ظهور و افول حکمرانی ملوک هرموز در خلیج‌فارس

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 203-224

10.22111/jhr.2022.36153.2964

غلامرضا زعیمی؛ محمدامیر شیخ نوری؛ مهری ادریسی آریمی؛ احمد بازماندگان خمیری


بررسی عملکرد جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان(1320-1309 ه.ش.)

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 207-235

10.22111/jhr.2021.37808.3096

سمیه السادات سجادی جزی؛ مرتضی نورائی؛ علی اکبر جعفری


ملی گرایی و جنبش زنان در ایران (1285- 1342 ه.ش)

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 214-239

10.22111/jhr.2020.35273.2882

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی


بازنمایی هژمونی در سیاست‌مذهبی کریم‌خان زند، بر مبنای آرای گرامشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2024.47760.3665

قاسم فتاحی؛ مهدی جمالی فر؛ عبدالله فرهی؛ عثمان یوسفی


ملی شدن صنعت نفت ایران در آیینة اسناد آمریکا

دوره 8، شماره 15، مهر 1393، صفحه 1-28

10.22111/jhr.2014.2050

محمدعلی اکبری؛ میکائیل وحیدی راد


طبقات، مناصب و ساختار شهرهای خراسان دورة تیموری

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 183-203

10.22111/jhr.2015.2510

محمد کریم یوسف جمالی؛ حسین میرجعفری؛ اعظم کلانتر


نفوذ غرب در نقّاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصری

دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 185-210

10.22111/jhr.2017.2980

مصطفی لعل شاطری؛ عباس سرافرازی؛ هادی وکیلی


بازتاب فضای سیاسی-اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ‌ جهانگشای نادری

دوره 12، شماره 22، اردیبهشت 1397، صفحه 199-228

10.22111/jhr.2018.4255

اکرم ناصری؛ عباس سرافرازی؛ زهرا علیزاده بیرجندی


عوامل رشد و زوال شهرهای ایران در عصر تیموریان

دوره 9، شماره 17، مهر 1394، صفحه 203-221

10.22111/jhr.2016.2543

داریوش موگویی؛ حسین میرجعفری؛ کریم یوسف جمالی


قرارداد 1907م؛ همکاری روس و انگلیس وحوادث خونین تبریز در سال 1330ق/1911م

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 207-232

10.22111/jhr.2018.4032

عباس قدیمی قیداری؛ شهناز جنگجو قولنجی


منازعات فرقه ای ری در عصر سلجوقیان

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 207-222

10.22111/jhr.2020.32882.2699

علی فتح قبادپورجهان آباد؛ حسین مفتخری


بررسی سیر تطور بدن نمادین سلطان در نظام پادشاهی ایران

دوره 15، شماره 28، مرداد 1400، صفحه 207-230

10.22111/jhr.2020.31166.2618

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه حمیدی


نقش ترکیه در تعیین مرزهای خاوری ایران

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 212-230

10.22111/jhr.2019.24598.2301

مهدی لکزی؛ اسدالله اطهری مریان