تماس با ما

به منظور سهولت ارتباط نشریه می توانید شخصا با ایمیل سردبیر ارتباط برقرار نموده درخواست های خود را از  طریق کارشناس مجله  خانم مریم عابدی 09398922740 و آدرس ایمیل  abedim.6078@gmail.com و یا با سردبیر خانم دکتر فاطمه جان احمدی  janahmad2004@yahoo.comو یا دبیر اجرایی دکتر علیرضا سلیمان زاده soleymanzadeh70@gmail.com اعلام و پی گیری نمایید.

آدرس مجله: زاهدان-خیابان دانشگاه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- معاونت پژوهشی و فناوری- دفتر نشریات دانشگاه : شماره تماس کارشناس مجله 09398922740 خانم عابدی آدرس ایمیل مستقیم مجله: jhr@usb.ac.ir

 


CAPTCHA Image