تماس با ما

به منظور سهولت ارتباط با نشریه می‌توانید با رایانامه سردبیر Janahmad2004@yahoo.com  و یا رایانامه مدیران علمی اجرائی  نشریه جنابان دکتر کورش صالحی ksalehi50@yahoo.com  ارتباط برقرار نموده و درخواست‌های خود را صرفاً ازطریق رایانامه به صورت مکتوب ارسال و پی‌گیری نمایید. به منظور سهولت صرفاً درباره امور اجرائی مقالات می‌توانید با  شماره  واتس آپ 09371431876 دکتر صالحی تماس حاصل نمایید. 

آدرس مجله: زاهدان- خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان- معاونت پژوهشی و فناوری- دفتر نشریات دانشگاه.

شماره تلفن کارشناس و مدیر علمی اجرایی نشریه: 09371431876 دکتر صالحی.

آدرس رایانامه مستقیم نشریه: jhr@usb.ac.ir


CAPTCHA Image