برساخت هویت ملی ایران بر مبنای نژاد در دوران جنگ جهانی اول

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز پژوهش های ناجا

چکیده

هویت از مهم‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی است. برخلاف نگاه ذات‌گرا به هویت، هویت‌ها در حال تحول و دگرگونی هستند. مولّفه‌های اساسی هویت در طی زمان و تحت تأثیر برخی حوادث و اندیشه‌ها دچار تغییر و دگرگونی می‌شوند. نژاد آریایی به‌عنوان یک مولّفه هویت‌بخش از سال‌های جنگ جهانی اول به بعد، به‌عنوان یکی از مولّفه‌های هویت‌بخش اضافه گردید. این مقاله دلایل و چگونگی برسازی هویت ایرانی بر اساس مولّفه نژاد را با استفاده از روش تاریخی-تحلیلی و با اتکا به نظریه برساخت‌گرایی مورد بررسی قرار داده و به دنبال پاسخ به این سؤال است که حوادث و پیامدهای جنگ جهانی اول چه تأثیری بر هویت نژادی ایرانیان داشته است؟ یافته‌های پژوهش بر آن است که دوران جنگ جهانی اول به خاطر گسترش ارتباطات فکری و فرهنگی ایرانیان با اندیشه‌های جدید و نیز حوادث سیاسی و اجتماعی خاصی که برای کشور پدید آمد، زمینه برای پذیرش نژاد آریایی به‌عنوان یکی از مولّفه‌های هویت ملی ایرانی فراهم گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات