اهداف و چشم انداز

نشریه «پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام»، مجله‌ای تخصصی است که با هدف توسعه مرزهای دانش تاریخ و درج و ارائه دستاوردهای علمی و نتایج تکاپوهای فکری اندیشه‌ورزان حوزه مطالعاتی تاریخ  در دور حوزۀ ایران و اسلام چاپ و عرضه می‌گردد و فعالان عرصه علمی اجرائی این نشریه  امید دارند تا با اتکاء به خدا و با حمایت همه پژوهشگران ارجمند نشریه‌ای درخور و شایسته به جامعه علمی عرضه کنند. براین اساس کلیه مقالاتی که در حوزه‌های زیر باشد مورد استقبال مجله قرار خواهد گرفت:

- تاریخ تحولات  ایران در ادوار مختلف تاریخی به ویژه در ارتباط با دوره اسلامی 

- تاریخ اسلام در ادوار مختلف تاریخی به ویژه در ارتباط با ایران و همسایگان آن

- تاریخ فکری و اندیشه‌ای در ایران و اسلام

- تاریخ فرهنگی متکی بر هویت ایرانی و اسلامی.

 نشریه «پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام» با هدف نشر تحقیقات  علمی دانشگاهی در حوزۀ تاریخ ایران و اسلام  مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی  اعم از مقالات مستخرج از طرح‌های پژوهشی و رساله‌های دکتری و مقالات استادان و دانش‌آموختگان تاریخ می‌نماید. مقاله‌های دریافتی پس از تأیید اولیه توسط اعضای هیئت تحریریه و پس از طی فرایند داوری تخصصی و بازنگری منتشر می‌شود.