درباره نشریه

مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام که قبلا با عنوان پژوهش های تاریخی منتشر می شد، بر اساس نامه شماره 212133/18/3 مورخ 7/11/91 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره دهم به دریافت درجه علمی پژوهشی نایل گردیده است. این مجله آمادگی دارد تا جدیدترین دستاوردهای علمی استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان طراز اول حوزه تاریخ را چاپ و منتشر نماید. سردبیر و اعضای هیات تحریریه خرسند خواهند بود تا در تسهیل فرایند تولید علم گامی ارزنده بردارند.