پرسش‌های متداول

چگونه می توانم مقاله را ارسال کنم ؟

لطفا به صفحه راهنمای نویسندگان مراجعه کنید و مراحل ارسال مقاله را بدرستی انجام دهید البته حتما به فلوچارت آموزشی هم توجه نمایید 

چگونه می توانم فیش پرداختی را بارگذاری کنم؟

لطفا به راهنمای نویسندگان و مراجعه کنید یا اینجا را کلیک کنید.