مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام که قبلا با عنوان پژوهش های تاریخی منتشر می شد، بر اساس نامه شماره 212133/18/3 مورخ 91/11/7 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره دهم به دریافت درجه علمی پژوهشی نایل گردیده است.این مجله افتخار دارد جدیدترین مقالات علمی در حوزه تاریخ ایران و اسلام را چاپ و نشر دهد و در فرایند علمی کشور سهمی را عهده دار باشد. 

تماس مستقیم با سردبیر:  خانم دکتر فاطمه جان احمدی      janahmad2004@yahoo.com و  دبیر اجرایی دکتر کورش صالحی ksalehi50@yahoo.com

آدرس مجله: زاهدان-خیابان دانشگاه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- معاونت پژوهشی و فناوری- دفتر نشریات دانشگاه : آدرس ایمیل : jhr@usb.ac.ir

 پژوهش های تاریخی ایران و اسلام مجله ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام ‌متن مقالات فراهم و رایگان است.

♦این مجله تابع  بیانیۀ Budapest Open Access Initiative  که متکی بر الزامات اخلاقی نشریات است.♦

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات ، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) می باشد و از آیین نامه اجرایی 
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید(اینجا را کلیک کنید )

  لازم است کاربران فرم تعارض منافع را بدقت مطالعه و پس از امضاء ارسال نمایند.(فرم تعارض منافع)

 

 این مجله سالیانه تنها یک مقاله از هر نویسنده (مسئول مکاتبات و یا نویسنده مسئول)  می پذیرد. ضروری است نویسندگان از ارسال همزمان مقالات با نویسندگان مشترک جدا خود داری نمایند. در صورت مشاهده در هر مرحله مجله اجازه عودت مقاله را دارد. 

کاربران الزاما  و صرفا هزینه های مربوطه را به شماره حساب درآمدهای دانشگاه سیستان و بلوچستان درج شده در بخش راهنمای نویسندگان  واریز و تصویر فیش پرداختی را منحصرا در بخش اطلاعات پرداخت وارد نمایند. (اینجا را کلیک کنید )

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تیر 1401، صفحه 1-258 

واکاوی زمینه ها و انگیزه های موثر در تاسیس سازمان زنان ایران

صفحه 127-157

10.22111/jhr.2022.41395.3328

فهیمه حسن پور؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ نصرالله پور محمدی املشی


مناسبات علمی ایران دوره ایلخانی با دیگر ملل و مناطق

صفحه 200-220

10.22111/jhr.2022.35766.2928

امیر دهقان نژاد؛ فضل الله فولادی؛ محسن رحمتی


بررسی تمرکزگرایی مذهبی مبتنی بر نیکواعتقادی و بازخورد آن در مدارس نظامیه

صفحه 265-286

10.22111/jhr.2022.37037.3037

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری


اندیشه و عمل سیاسی شیخ‌حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی

صفحه 354-377

10.22111/jhr.2021.38917.3171

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور؛ محمد جعفر عوضی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان