فصلنامه علمی پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام  با هدف نشر تحقیقات  علمی آکادمیک در حوزه تاریخ ایران واسلام  مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی  اعم از مقالات مستخرج از طرحهای تحقیقاتی و رساله های دکتری و مقالات استادان و دانش آموختگان تاریخ می نماید. مقالههای دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و پس از طی فرایند داوری تخصصی و بازنگری به چاپ خواهند رسید. 

نوع اعتبار: علمی ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

شماره مجوز علمی:  نامه کمیسیون نشریات  به شماره 212123/18/3 مورخ 91/11/07 

توالی نشر:  دوفصلنامه

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0.089

نوع مقالات: پژوهشی، ترویجی و مروری

نوع داوری: دو سو ناشناس (تعیین سه داور، تائید دو داور برای پذیرش مقاله الزامی است)

نوع انتشار: الکترونیکی

نرم افزار مشابهت یاب: سمیم نور، همتاجو (حداکثر مشابهت 20 درصد)

هزینه بررسی و انتشار:  برطبق نامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاون محترم پژوهشی وزارت عتف هزینه بررسی و انتشار دارد

 آدرس ایمیل : jhr@usb.ac.ir

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه پژوهش های تاریخی ایران و اسلام  برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان است.

این مجله تابع  بیانیۀ Budapest Open Access Initiative  که متکی بر الزامات اخلاقی نشریات است.♦

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات ، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) می باشد و از آیین نامه اجرایی 


قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید(اینجا را کلیک کنید ) کلیه مقالات قبل از ورود به فرایند داوری مشابهت یابی می شوند.( ورود به سمیم نور)
( ورود به همانندجو) لازم است کاربران فرم تعارض منافع  و فرم تعهد را بدقت مطالعه و پس از امضاء ارسال نمایند.

اطلاعیه مهم:   به استحضار می‌رساند فصلنامه پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام از دریافت مقالاتی که نویسنده یا نویسندگان آن، مقاله در حال داوری یا در نوبت چاپ دارد؛ معذور است. همچنین برای ارسال مقاله جهت داوری، لازم است حداقل یکسال از تاریخ انتشار آخرین مقاله نویسنده یا نویسندگان در نشریه گذشته باشد

قابل توجه کاربران گرامی: هزینه داوری  در مجله ایران و اسلام 150 هزار تومان است. و صرفا این هزینه پس از بررسی وتایید اولیه جهت ارجاع به داوری قابل پرداخت است لذا کاربران محترم صرفا هزینه های مربوطه را به شماره حساب درآمدهای دانشگاه سیستان و بلوچستان2177362604004  بانک ملی- با شناسه واریز 00100708240000008  پرداخت و تصویر فیش  واریزی را  در درگاه مجله بخش اطلاعات پرداخت  ثبت و ارسال فرمایید "رجوع به بخش راهنمای نویسندگان" .   (اینجا را کلیک کنید )

شماره جاری: دوره 17، شماره 32 - شماره پیاپی 31، اردیبهشت 1402، صفحه 1-360 

علمی و پژوهشی

واکاوی منازعات اهل حدیث با امامیه در مقوله‌ی «جامعه سازی»

10.22111/jhr.2022.41179.3317

ایوب امرائی؛ احمد فلاح زاده؛ مریم نظربیگی


ظهور و افول حکمرانی ملوک هرموز در خلیج فارس

10.22111/jhr.2022.36153.2964

غلامرضا زعیمی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ احمد بازماندگان خمیری؛ مهری ادریسی آریمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان