مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام که قبلا با عنوان پژوهش های تاریخی منتشر می شد، بر اساس نامه شماره 212133/18/3 مورخ 91/11/7 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره دهم به دریافت درجه علمی پژوهشی نایل گردیده است.این مجله افتخار دارد جدیدترین مقالات علمی در حوزه تاریخ ایران و اسلام را چاپ و نشر دهد و در فرایند علمی کشور سهمی را عهده دار باشد. 

تماس مستقیم با سردبیر:  خانم دکتر فاطمه جان احمدی      janahmad2004@yahoo.com و  دبیر اجرایی دکتر علیرضا سلیمان زاده soleymanzadeh70@gmail.com

 

آدرس مجله: زاهدان-خیابان دانشگاه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- معاونت پژوهشی و فناوری- دفتر نشریات دانشگاه : آدرس ایمیل : jhr@usb.ac.ir

 

کاربران گرانقدر ملاحظه فرمایند:

1.   مطالعه راهنمای نویسندگان الزامی است.( مقالاتی که متناسب با چارچوب مجله تدوین نشده باشند رسیدگی نخواهد شد) 

2. مطالعه فرایند پذیرش مقاله الزامی است.( اینجا را کلیک کنید)

3. عدم پاسخ گویی به مکاتبات مجله انصراف تلقی می شود و  پس از صدور دو هشدار  مقاله از فرایند بررسی خارج می شود.

4. پژوهش های تاریخی ایران و اسلام مجله ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام ‌متن مقالات فراهم و رایگان است.

5. این مجله از بیانیۀ Budapest Open Access Initiative  که متکی بر الزامات اخلاقی نشریات است،  پیروی می‌کند.

6. پژوهش های تاریخی ایران  و اسلام  از منشور اخلاق پژوهش نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبعیت می کند و  تابع  منشور اخلاقی (COPE) است.(اینجا را کلیک کنید )  لازم است کاربران فرم تعارض منافع را بدقت مطالعه و پس از امضاء ارسال نمایند.(فرم تعارض منافع)

7.  این مجله سالیانه تنها یک مقاله از هر نویسنده (مسئول مکاتبات و یا نویسنده مسئول)  می پذیرد. ضروری است نویسندگان از ارسال همزمان مقالات با نویسندگان مشترک جدا خود داری نمایند. در صورت مشاهده در هر مرحله مجله اجازه عودت مقاله را دارد. 

8. مجله اجازه دارد مقالات ناقص بویژه در عدم رعای شیوئه نامه و یا بخش زبان دوم و یا مراجع و منابع را در هر مرحله ای عودت دهد. 

9.کاربران الزاما  و صرفا هزینه مورد را به شماره حساب درآمدهای دانشگاه سیستان و بلوچستان درج شده در بخش راهنمای نویسندگان  واریز و تصویر فیش پرداختی را منحصرا در بخش اطلاعات پرداخت وارد نمایند. (اینجا را کلیک کنید )

 

 

فراخوان مقاله:

دوفصل نامه پژوهش های تاریخی در زمینه ها و حوزه های ذیل مقاله می پذیرد: 

-تاریخ تحولات  ایران در ادوار مختلف تاریخی بویژه در ارتباط با دوره اسلامی 

-تاریخ اسلام در ادوار مختلف تاریخی بویژه در ارتباط با ایران و همسایگان آن

-تاریخ فکری و اندیشه ای در ایران و اسلام

-تاریخ فرهنگی متکی بر هویت ایرانی و اسلامی 

-مجله از دستاوردهای علمی رساله های دکتری رشته تاریخ مطابق ضوابط  استقبال می کند 

شماره جاری: دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-384 

مقاله پژوهشی

1. دریای مکران در اسناد و منابع تاریخی

صفحه 1-18

10.22111/jhr.2020.26589.2416

محسن ابوالقاسمی؛ سامان مصفا؛ سید احمد رضا قائم مقامی؛ فرح زاهدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر علمی و اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها