نقش عوامل اقتصادی در شکل‌گیری جنبش مشروطه گیلان(بین سال‌های 1290 تا 1327 هـ. ق)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

چکیده

گیلان به‌عنوان یکی از مناطق مهم مشروطه‌خواه در ایران، همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است. هدف اصلی تحقیق، تبیین مسائل و معضلات اقتصادی و معیشتی جامعه شهری و روستایی گیلان در آستانه انقلاب مشروطه است. لذا مسئله اصلی تحقیق این است، شرایط و موقعیت اقتصادی جامعه گیلان، تا چه اندازه در شکل‌گیری جنبش مشروطه (بین سال‌های 1290 تا 1327 هـ. ق) تأثیر داشته است؟ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، مسئله اصلی تحقیق بررسی و تبیین می‌گردد. دستاورد پژوهش نشان می‌دهد، علل شکل‌گیری جنبش مشروطه در گیلان، بیش از آن‌که تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار داشته باشد، درونی بوده و به وضعیت معیشتی اقشار جامعه روستایی و شهری گیلان و خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه مرتبط بوده است. برقراری عدالت، بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی، رفع ظلم حاکمان دولتی و مالکان منطقه‌ای و جلوگیری از تجاوزات روس‌ها از مهم‌ترین خواسته‌های مردم گیلان در آستانه‌ی جنبش مشروطه بود که ریشه‌های اقتصادی داشته و درنهایت منجر به شکل‌گیری جنبش مذکور گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات