بررسی و تبیین تحولات آموزش‌وپرورش یاسوج در دوره پهلوی دوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ه.ش)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

نظام آموزشی در کهگیلویه‌وبویراحمد تا سال ۱۳۱۲ به روش مکتب‌خانه‌ای بود. در این سال نخستین دبستان به سبک آموزش نوین در شهرک «تل خسرو» بویراحمد تأسیس شد. با ویرانی تل خسرو در شهریور ۱۳۲۱ آن مدرسه تعطیل گردید. پس از یک دهه با سفر «محمود حسابی» وزیر فرهنگ در سال ۱۳۳۱ به یاسوج، ۵ مدرسه در این شهر و اطراف آن تأسیس شد. افزون بر این، دانشسرای عشایری نیز در سال ۱۳۳۶ تأسیس و سهمیه‌ای برای دانش‌آموزان بویراحمد (یاسوج) در نظر گرفته شد. ورود فارغ‌التحصیلان این دانشسرا به یاسوج باعث تأسیس مدارس جدیدی در سطوح مختلف آموزشی شد. توسعه مراکز آموزشی و گسترش آن در کهگیلویه‌وبویراحمد، باعث تشکیل اداره کل آموزش‌وپرورش مستقل شد. در این راستا مطالعه و بررسی روند تحولات آموزش‌وپرورش یاسوج و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، می‌تواند کمکی به برنامه‌ریزان ملی و محلی باشد. ازاین‌روی این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و مصاحبه، به بررسی نقش آموزش‌وپرورش در تحولات یاسوج می‌پردازد. نتایج حاصله از مطالعه آموزش‌وپرورش در یاسوج نشان می‌دهد به‌شرط فراهم شدن بسترهای آموزشی و فرهنگی استعداد و آمادگی لازم برای توسعه و پیشرفت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
آذرپیوند، اله‌بخش (۱۳۹۴)، تاریخچه آموزش‌وپرورش سنتی و کلاسیک استان کهگیلویه‌وبویراحمد، یاسوج: چویل.
اکبری، قدرت‌اله (۱۳۷۰)، بویراحمد در گذرگاه تاریخ، شیراز: مصطفوی.
ازغندی، علیرضا (۱۳۹۵)، تاریخ روابط خارجی ایران ۱۳۵۷-۱۳۲۰، تهران: قومس.
برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی فرمانداری کل کهگیلویه‌وبویراحمد (۱۳۵۴)، دفتر برنامه و بودجه، نشریه شماره ۴.
بهمن‌بیگی، محمد (۱۳۹۴)، به اجاقت قسم، چاپ دوم، شیراز: نوید شیراز.
تابان‌سیرت، کاوس (۱۳۸۰)، دلاوران کوهستان بویراحمد دلیران تنگ تامرادی، قم: فرهنگی طیبین.
تاریخ انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (۱۳۷۸)، جلد چهارم، تهران: وزارت اطلاعات.
تاریخ انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (۱۳۸۳) ، جلد چهاردهم، تهران: وزارت اطلاعات.
تاریخ انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (۱۳۷۸) ، جلد هفتم، تهران: وزارت اطلاعات.
تاریخ انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (۱۳۸۲) ، جلد سیزدهم، تهران: وزارت اطلاعات.
تاریخ انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (۱۳۸۳) ، جلد پانزدهم، تهران: وزارت اطلاعات.
تاریخ انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (۱۳۷۸) ، جلد ششم، تهران: وزارت اطلاعات.
تاریخ انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (۱۳۹۰) ، جلد هفدهم، تهران: وزارت اطلاعات.
تاریخ انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (۱۳۹۰) ، جلد بیست وسوم، تهران: وزارت اطلاعات.
تقوی‌مقدم، مصطفی (۱۳۷۷) ، تاریخ سیاسی کهگیلویه، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
حسینی‌فسایی، حاج‌میرزاحسن (۱۳۷۸)، فارس‌نامه ناصری، به تصحیح منصور رستگار فسایی، جلد دوم، تهران: امیرکبیر.
رحمانیان، داریوش (۱۳۹۱)، ایران بین دو کودتا، تهران: سمت.
رشیدی، اسفندیار (۱۳۷۸)، دایرة‌المعارف عمومی با تکیه بر استان کهگیلویه‌وبویراحمد، یاسوج: چویل.
حسینی، ساعد (۱۳۸۷)، گوشه‌هایی ناگفته از تاریخ معاصر ایران، شیراز: نوید.
شریعتمداری، علی (۱۳۶۹)، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.
شمیم، علی‌اصغر (۱۳۷۰)، ایران در دوره سلطنت قاجار، چاپ دوم، تهران: علمی.
غفاری، یعقوب (۱۳۷۸)، تاریخ اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان: گل‌ها.
فرامرزیان، سیامک (۱۳۸۰)، یادنامه شهیدکرامت ایزدپناه، یاسوج: چویل.
قدیمی، علی اکبر (۱۳۴۷)، مونوگرافی یاسوج بویراحمد علیا، دانشگاه تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی گروه عشایری.
کسروی، احمد (۱۳۴۰)، تاریخ مشورطه ایران، بیجا: نگاه.
کوئن، بروس (۱۳۹۳)، مبانی جامعه شناسی، ترجمه عباس توسلی رضافاضل، چاپ بیست و ششم، تهران: سمت.
مجیدی کرایی، نورمحمد (۱۳۹۳)، یادواره نظام سنتی ایلات کوگیلویه و بویراحمد، تهران: مانا.
مرادی‌نژاد، محمدجواد (۱۳۹۴)، ساختار اقتصادی و اجتماعی ایل‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران: ساورز.
مذاکرات مجلس شورای ملی (۱۳۵۵)، جلسه ۵۲، تهران: مجلس شورای ملی.
 
روزنامه و مجلات
مجله دانشمند، ۱۳۶۷، فروردین ماه.
روزنامه اطلاعات، شماره ۱۵۷۵۱، ۱۵ آبان، ۱۳۵۷.
روزنامه آیندگان، شماره ۳۲۵۱، ۶ آبان، ۱۳۵۷.
 
مصاحبه‌ها
افتخاری، یوسف، فرهنگی بازنشسته، ۸۵ ساله (۸ بهمن ماه ۱۳۹۵)، مصاحبه شماره ۵، یاسوج: آرشیو شخصی.
افتخاری، موسی، فرهنگی بازنشسته ۶۵ ساله (۸ بهمن ماه، ۱۳۹۵)، مصاحبه شماره ۶، یاسوج: آرشیو شخصی.
حسینی، مسعود، فرهنگی بازنشسته، ۷۵ ساله (۱۵ آذر ۱۳۹۵)، مصاحبه شماره ۲، روستای خلف آباد: آرشیو شخصی.
افشون، ابراهیم، کارمند بازنشسته، ۵۸ ساله (۱۰ هریور ماه ۱۳۹۵)، مصاحبه شماره ۱، یاسوج: آرشیو شخصی.
سادات فرجی، فرجی، مذکور، فرهنگی بازنشسته، ۶۳ ساله (۳ بهمن ماه، ۱۳۹۵)، مصاحبه شماره ۳، یاسوج: آرشیو شخصی.
سادات فرجی، فرجی، مذکور، فرهنگی بازنشسته، ۶۳ ساله (۵ بهمن ماه، ۱۳۹۵)، مصاحبه شماره ۴، یاسوج: آرشیو شخصی.