دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، تیر 1392، صفحه 1-172 

مقاله پژوهشی

قرامطه بحرین مسأله امامت

صفحه 1-16

10.22111/jhr.2013.1593

فاطمه جان احمدی؛ رضا دشتی


پیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه

صفحه 37-56

10.22111/jhr.2013.1595

حسن زندیه؛ علی اکبر جعفری؛ سیدمرتضی حسینی شاه‏ترابی


مصطفی کمال آتاتورک و انحلال خلافت

صفحه 73-88

10.22111/jhr.2013.1597

عباس قدیمی قیداری؛ شهناز جنگجو قولنجی


تحلیل در تاریخ بلعمی

صفحه 151-172

10.22111/jhr.2013.1601

محمد کریم یوسف جمالی؛ مسعود صفری