دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تیر 1401، صفحه 1-258 
واکاوی زمینه ها و انگیزه های موثر در تاسیس سازمان زنان ایران

صفحه 127-157

10.22111/jhr.2022.41395.3328

فهیمه حسن پور؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ نصرالله پور محمدی املشی


مناسبات علمی ایران دوره ایلخانی با دیگر ملل و مناطق

صفحه 200-220

10.22111/jhr.2022.35766.2928

امیر دهقان نژاد؛ فضل الله فولادی؛ محسن رحمتی


بررسی تمرکزگرایی مذهبی مبتنی بر نیکواعتقادی و بازخورد آن در مدارس نظامیه

صفحه 265-286

10.22111/jhr.2022.37037.3037

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری


اندیشه و عمل سیاسی شیخ‌حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی

صفحه 354-377

10.22111/jhr.2021.38917.3171

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور؛ محمد جعفر عوضی