دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، مقالات، دی 1401، صفحه 1-540 
واکاوی زمینه ها و انگیزه های موثر در تاسیس سازمان زنان ایران

صفحه 184-208

10.22111/jhr.2022.41395.3328

فهیمه حسن پور؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ نصرالله پور محمدی املشی


بررسی تمرکزگرایی مذهبی مبتنی بر نیکو اعتقادی و بازخورد آن در مدارس نظامیه

صفحه 348-375

10.22111/jhr.2022.37037.3037

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری